Dibuix i pintura

Com tots els tallers de dibuix i pintura, es potenciarà la creativitat i l’expressivitat individual per mitjà de l’experimentació. En el cas de Dibuix i Pintura es proposen nivells d’iniciació, avançats, de dibuix… segons les necessitats de cada alumne.

Els nivells d’ Iniciació, especialment pensat per a persones majors d’edat que no tenen coneixements artístics, ni teòrics ni pràctics. Pretén apropar als alumnes al món de la representació gràfico-plàstica, tractant concretament la pintura i el dibuix. Aquest apropament es durà a terme mitjançant la introducció a diferents recursos tècnics procedimentals.

Els nivells avançats continuen amb la descoberta de tècniques i temes amb la proposta d’un tema personal i un tema col·lectiu.

Informació per la inscripció

Has d’escollir en quin/s grup/s et vols matricular. Podràs apuntar- te a més d’una disciplina, i amb més d’un professor/a amb una sola quota de matrícula. Et pots fer un horari a la teva mida!

Omple el formulari d’inscripció:
i que vinguis amb moltes ganes de gaudir de l’Art!

Horari


Grup Edat Dies Professor
G13 Iniciació Nivell 1-2 Dl 20.00-22.00 Maria Gener
G14 Iniciació Nivell 1-2 Dm 20.00-22.00 Maria Gener
G15 Seguiment Nivell 2-3 Dl 17.00-19.00 Maria Gener
G16 Seguiment Nivell 2-3 Dm 17.00-19.00 Maria Gener
G17 Avançat Dm 20.00-22.00 Maria Gener
G18 Avançat Dj 20.00-22.00 Maria Gener
G19 Avançat Dl 19.30-21.30 Julieta Oriola
G22 Seguiment Nivell 2-3 Dj 18.30-20.30 Julieta Oriola
G23 Dibuix I Pint. Dm 10.00-12.00 Julieta Oriola
G24 Dibuix I Pint. Dj 10.00-12.00 Julieta Oriola
TALLER OBERT (Sense professora)
G60 T.O Pintura Dc 10.00-12.00 Maria / Julieta

Preu


Adult 1 Classe Setmana Mensual 35€
Adult 2 Classes Setmana Del Mateix Taller Mensual 45€
Taller Obert, 1 sessió setmana Mensual 27€
Taller Obert, 2 sessions setmana Mensual 35€
Taller Obert, 3 sessions setmana Mensual 45€

Els nostres gurps es duran a terme a partir de 4 alumnes. Màxim d’alumnes 10.

IMPORTANT! per contribuir a la millora de la gestió dels Tallers d’Art us demanam que tingueu en compta:
Pagaments per domiciliació bancària es poden fer mensuals, trimestrals, anuals
Pagaments en efectiu només trimestrals i anuals
Matrícula: pagament en efectiu i/o domiciliació bancària

Cobrament de les quotes mensulas: entre l’1 i el 10 del mes en curs

Notificació de baixa d’un taller: entre l’1 i el 20 del mes anterior, si no es notifica
amb el full de baixa es cobrarà tot el mes.

Galería


Contacta amb nosaltres


Comments are closed.