Escultura

A grans trets el taller d’Escultura i modelat és un viatge de l’alumne pel món del volum a través de les diverses peces que crea durant el curs aprenent a manejar eines i mans. Amb elles va prenent consciència de les formes volumètriques, la matèria, les estructures, la imaginació i la capacitat creativa que va sorgint.

Informació per la inscripció

Has d’escollir en quin/s grup/s et vols matricular. Podràs apuntar- te a més d’una disciplina, i amb més d’un professor/a amb una sola quota de matrícula. Et pots fer un horari a la teva mida!

Omple el formulari d’inscripció:
i que vinguis amb moltes ganes de gaudir de l’Art!


Horari


Grup Edat Dies Professor
G37 Escultura Adults DM 10.00-12.00 Laetitia Lara
G39 Escultura Adults DJ 10.00-12.00 Laetitia Lara
TALLER OBERT (Sense professora)
G56 T.O Escultura DL 18.00-20.00 Laetitia Lara
G57 T.O Escultura DC 18.00-20.00 Laetitia Lara
G58 T.O Escultura DJ 18.00-20.00 Xisca Seguí

Preu


Adult 1 Classe Setmana Mensual 35€
Adult 2 Classes Setmana Del Mateix Taller Mensual 45€
Taller Obert, 1 sessió setmana Mensual 27€
Taller Obert, 2 sessions setmana Mensual 35€
Taller Obert, 3 sessions setmana Mensual 45€

Els nostres gurps es duran a terme a partir de 4 alumnes. Màxim d’alumnes 10.

IMPORTANT! per contribuir a la millora de la gestió dels Tallers d’Art us demanam que tingueu en compta:
Pagaments per domiciliació bancària es poden fer mensuals, trimestrals, anuals
Pagaments en efectiu només trimestrals i anuals
Matrícula: pagament en efectiu i/o domiciliació bancària

Cobrament de les quotes mensulas: entre l’1 i el 10 del mes en curs

Notificació de baixa d’un taller: entre l’1 i el 20 del mes anterior, si no es notifica
amb el full de baixa es cobrarà tot el mes.

Galería


Contacta amb nosaltres


Comments are closed.